Pokud vaší střeše dochází kondice, je pravděpodobně čas dát ji trochu do pořádku. Naše firma se zabývá kompletní i částečnou realizací šikmých a rovných střech. Používáme výhradně materiály od spolehlivých obchodních partnerů.

Při výběru výrobků důvěřujeme osvědčeným výrobcům, mezi které mimo jiné patří:

  • Sika CZ s.r.o. – Hydroizolační fólie

  • Rockwool a.s. – zateplovací systémy

  • Knauf s.r.o. – zateplovací systémy

  • Fatra a.s. – střešní fólie a hydroizolační systém FATRAFOL-S

  • Satjam s.r.o. – střešní krytiny, okapy…

  • Lindab s.r.o. – střešní krytiny

Střecha je významnou součástí domu, na kterou se často při rekonstrukci panelových domů zapomíná. Opravy střech patří mezi činnosti prováděné v rámci zateplování, izolaci střech a řešení problémů se zatékáním.

Základním krokem při řešení jakékoliv situace související s úpravou nebo rekonstrukcí střechy je oslovení odborníka – projektanta k vypracování kvalitní projektové dokumentace. Před samotným návrhem projekčního řešení se provádí analýza stávající střešní konstrukce a zpracování posudku o způsobilosti nebo sanaci jednotlivých materiálů střechy. Dále je potřeba posoudit statickou způsobilost celé střešní konstrukce. Důležitým krokem je také správný výběr tepelné izolace střechy podle toho, zda bude střecha účelová, nebo ne. Tloušťka tepelné izolace střechy musí být navržena tak, aby i v nejnižších místech střechy (jako jsou odtokové žlaby nebo střešní vpusti) byla vrstva v tloušťce odpovídající tepelně-technickým požadavkům.