V oblasti financování Vám můžeme nabídnout své mnohaleté zkušenosti se zprostředkováním veškerých úvěrových produktů v rámci celé ČR. Mnoho vyřízených žádostí o úvěr s nejlepšími parametry hovoří za vše.

Důkladným porovnáním nabídek a jejich správným vyhodnocením vám můžeme ušetřit velice významné částky.

Jsme schopni nabídnout k výběru hned několik variant financování revitalizace vašeho domu od různých bank a stavebních spořitelen.

Spolupracujeme např. s:

  • ČSOB

  • Wüstenrotem

  • ČESKOU SPOŘITELNOU

  • KOMERČNÍ BANKOU

Co je Zelená úsporám?

Zelená úsporám je dotační program, který finančně podporuje energetické úspory pomocí zateplení objektů, modernizace oken, izolace střech a podlah ve spodních částech objektu se zaměřením především na rodinné domy a bytové domy. Rovněž podporuje moderní a ekologicky šetrné technologie vytápění a ohřevu vody.

Program „Zelená úsporám“ je prvním dotačním titulem určeným i pro drobné investory a jednotlivé majitele malých objektů k bydlení a zároveň prvním programem zaměřeným v této oblasti na úspory energií při jejich vytápění. Naší snahou je vás o všech těchto skutečnostech a postupech informovat a jsme připraveni vás v jednotlivých krocích vést až ke zdárnému podání žádosti.

Program je na samém začátku a je provázen velkou mediální pozorností. A jak už to v takových případech bývá, objevují se i kritické hlasy. Vzhledem k povaze programu je to pochopitelné, ale zároveň jeho nastavení jistě přispěje k rozdělení potenciálních zájemců. Cílem programu totiž není jen finanční podpora rekonstrukce, ale především úspora energií ve vztahu k ochraně životního prostředí. Žadatelé zvažují dosažitelnost podmínek a šance získání dotace. Je složité podmínky přidělení dotace nastavit tak, aby pokryly nejširší část žadatelů a přitom plnila svůj účel. Dále mějme na paměti energetické hledisko i zaměstnanost, které se program také dotýká. Program si klade za cíl napomoci k dosažitelnosti profesionálních řešení, která prokazatelně vedou k „zeleným úsporám“. Program má naději výrazně přispět k naplnění koncepce přijaté MŽP v pondělí 10. 8., jak napovídá jeho masivní podpora a jeho diskutované rozšíření i na panelové domy.

Rádi Vám poradíme, jak získat dotace na zateplení a ochotně Vám vysvětlíme, jak tento projekt funguje. Dotační program Zelená úsporám se stane velice oblíbeným programem pro svoji výhodnost a hlavně jednoduchost. Přijďte se poradit! Zateplujte, teď se to vyplatí.

Vyřízení dotace Nová zelená úsporám na klíč s platbou až po připsání dotace na účet.

Vyřízení dotace z dotačního balíčku „Oprav dům po babičce“.

Pokud plánujete investovat do rekonstrukce domu částku ve výši alespoň 300.000 Kč, bude pro Vás zajímavá možnost získat dotaci na zateplení. Zeptejte se nás na detaily, technik za Vámi zdarma přijede a poradí Vám zda je pro Vás dotace vhodná. Tel.: 777 161 108

Co mohu získat?

Z programu Zelená úsporám můžete žádat na různá opatření vedoucí ke snížení nákladů na vytápění Vašeho domu.

Jejich stručný přehled i výši finanční podpory, kterou můžete získat, naleznete v následujících tabulkách:

Rodinné domy (RD):
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 40kWh/m2 Kč/m2 2.200
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 70kWh/m2 Kč/m2 1.550
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 850
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 650
B RD v pasivním energetickém standardu 250.000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 95.000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o požadovaném objemu 80.000
C.1 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže 50.000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda 75.000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 50.000
C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění 80.000
C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody 55.000
D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u RD 20.000
Bytové domy (BD) POZASTAVENO:
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 30kWh/m2 Kč/m2 1.500
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 55kWh/m2 Kč/m2 1.050
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 600
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 450
B BD v pasivním energetickém standardu Kč/b.j. 150.000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu Kč/b.j. 25.000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda Kč/b.j. 20.000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch-voda Kč/b.j. 15.000
C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění Kč/b.j. 35.000
C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody Kč/b.j. 25.000
D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u BD Kč/BD 50.000