Naše přednosti

Ukázky hotových projektů

POSLAT POPTÁVKU

Co o nás řekli naši klienti

V měsících červenci až srpnu prováděla Vaše firma na základě Smlouvy o dílo zateplení našeho bytového domu v ulici Žoluděvova.

Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat a vyjádřit uznání všem Vašim zaměstnancům za jejich zodpovědnou práci.

Rovněž děkujeme vedení Vaší firmy za otevřené a zodpovědné jednání. Vaši firmu na práce obdobného charakteru můžeme jenom doporučit.

Vladimír Drzin, Jana Šebestová

Tímto osvědčením potvrzujeme, že Vaše firma SFZ Tománek s.r.o., jako provádějící firma generální opravy bytového domu, na ulici Čujkovova 21 v Ostravě Zábřehu, plnila dílo dle předem smluvených kritérií. Provádění realizace bylo rychlé, kvalitní, bez jakýchkoli neodsouhlasených víceprací. Vždy nám vyšli vstříc ve všech našich nemalých požadavcích a cítili jsme z pracovníků, kteří aci jak domlouvali smluvně, tak realizovali přímo na stavbě, maximální profesionalitu, odbornost a také lidskost.

Závěrem tohoto prohlášení chci říct, že toto prohlášení je mým svobodným rozhodnutím a píšu jej se svým nejlepším svědomím a vědomím, a nejsem pod nátlakem. Jako důkaz připojuji svůj podpis.

Jiřina Bujáková

Před měsícem byla ukončena celková revitalizace bytového cihlového domu našeho společenství vlastníků, kde Vaše společnost prováděla celkovou sanaci pláště domu, zateplení, opravu hydroizolace soklu, výměnu oken na schodišti a v suterénu, výměnu střešní krytiny spojenou se sanací půdního prostoru, výměnu elektroinstalace a osvětlení ve společných prostorách.

Rádi bychom Vám tímto poděkovali za vstřícnost všech Vašich pracovníků, kteří se na této akci podíleli. Vyskytly-li se nějaké požadavky či nesrovnalosti, byly tyto vždy řešeny mezi námi a Vaším stavbyvedoucím k oboustranné spokojenosti.

Práce byly ukončeny v řádném termínu a stavba byla předána bez vad a nedodělků. Těší nás i kladné ohlasy od člnů našeho SVJ, kteří oceňují nejen nový vzhled našeho domu, ale rovněž kvalitnější bydlení.

Závěrem bychom Vám chtěli pořát hodně úspěchů při realizaci dalších zakázek.

Radomír Krejcha

Jsme velmi spokojeni s celkovou realizací, průběhem, cenou a kvalitou zhotovené práce.

Vynikající komunikace, domluva, ochota, rychlost a flexibilita.

Super cena. Velmi kvalitně provedeno.

Vaši firmu určitě doporučíme dále.

Předseda SVJ Zajcevova 466/4