V oblasti financování Vám můžeme nabídnout své mnohaleté zkušenosti se zprostředkováním veškerých úvěrových produktů v rámci celé ČR. Mnoho vyřízených žádostí o úvěr s nejlepšími parametry hovoří za vše.

Důkladným porovnáním nabídek a jejich správným vyhodnocením vám můžeme ušetřit velice významné částky.

Jsme schopni nabídnout k výběru hned několik variant financování revitalizace vašeho domu od různých bank a stavebních spořitelen.

Spolupracujeme např. s:

  • ČSOB

  • Wüstenrotem

  • ČESKOU SPOŘITELNOU

  • KOMERČNÍ BANKOU

Co je Zelená úsporám?

Zelená úsporám je dotační program, který finančně podporuje energetické úspory pomocí zateplení objektů, modernizace oken, izolace střech a podlah ve spodních částech objektu se zaměřením především na rodinné domy a bytové domy. Rovněž podporuje moderní a ekologicky šetrné technologie vytápění a ohřevu vody.

Program „Zelená úsporám“ je prvním dotačním titulem určeným i pro drobné investory a jednotlivé majitele malých objektů k bydlení a zároveň prvním programem zaměřeným v této oblasti na úspory energií při jejich vytápění. Naší snahou je vás o všech těchto skutečnostech a postupech informovat a jsme připraveni vás v jednotlivých krocích vést až ke zdárnému podání žádosti.

Program je na samém začátku a je provázen velkou mediální pozorností. A jak už to v takových případech bývá, objevují se i kritické hlasy. Vzhledem k povaze programu je to pochopitelné, ale zároveň jeho nastavení jistě přispěje k rozdělení potenciálních zájemců. Cílem programu totiž není jen finanční podpora rekonstrukce, ale především úspora energií ve vztahu k ochraně životního prostředí. Žadatelé zvažují dosažitelnost podmínek a šance získání dotace. Je složité podmínky přidělení dotace nastavit tak, aby pokryly nejširší část žadatelů a přitom plnila svůj účel. Dále mějme na paměti energetické hledisko i zaměstnanost, které se program také dotýká. Program si klade za cíl napomoci k dosažitelnosti profesionálních řešení, která prokazatelně vedou k „zeleným úsporám“. Program má naději výrazně přispět k naplnění koncepce přijaté MŽP v pondělí 10. 8., jak napovídá jeho masivní podpora a jeho diskutované rozšíření i na panelové domy.

Rádi Vám poradíme, jak získat dotace na zateplení a ochotně Vám vysvětlíme, jak tento projekt funguje. Dotační program Zelená úsporám se stane velice oblíbeným programem pro svoji výhodnost a hlavně jednoduchost. Přijďte se poradit! Zateplujte, teď se to vyplatí.

Co mohu získat?

Z programu Zelená úsporám můžete žádat na různá opatření vedoucí ke snížení nákladů na vytápění Vašeho domu.

Jejich stručný přehled i výši finanční podpory, kterou můžete získat, naleznete v následujících tabulkách:

Rodinné domy (RD):
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 40kWh/m2 Kč/m2 2.200
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 70kWh/m2 Kč/m2 1.550
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 850
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 650
B RD v pasivním energetickém standardu 250.000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 95.000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o požadovaném objemu 80.000
C.1 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže 50.000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda 75.000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 50.000
C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění 80.000
C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody 55.000
D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u RD 20.000
Bytové domy (BD) POZASTAVENO:
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 30kWh/m2 Kč/m2 1.500
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 55kWh/m2 Kč/m2 1.050
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 600
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 450
B BD v pasivním energetickém standardu Kč/b.j. 150.000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu Kč/b.j. 25.000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda Kč/b.j. 20.000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch-voda Kč/b.j. 15.000
C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění Kč/b.j. 35.000
C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody Kč/b.j. 25.000
D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u BD Kč/BD 50.000